OVK I BROMMA AB

Enligt plan och bygglagen så är det bestämt att en obligatorisk ventilationskontroll, OVK genomförs av en certifierad funktionskontrollant.                                                                                                                                                  

Ägaren av byggnaden har ansvar att förse och säkerställa en sådan kontrollant för kontroll av ventilationen. 

Den första besiktningen måste ske innan ett nytt ventilationssystemet används i bruk. Sen sker besiktningen i olika intervaller efter byggnad och ventilationssystem. Oftast var tredje eller sjätte år.                                                            

Se tabell för intervaller för olika kategorier av byggnader, från Boverkets egna sida:

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vi gör funktionskontroller i hela Bromma området.

Är din fastighet i behov av en kontroll, så hör av er!

Till kurt@breab.se för offert.